W dobie coraz wyższych kosztów energii jej zautomatyzowany monitoring i optymalizacja w budynkach pozwalają na uzyskanie znacznych oszczędności.

Efektywne zarządzanie energią elektryczną czy energią cieplną pozwalają nie tylko na zmniejszenie jej użycia, ale również jest korzystne dla środowiska naturalnego. Dzisiaj monitoring zużycia energii może być prowadzony także z wykorzystaniem zautomatyzowanych systemów, które pozwalają na jeszcze efektywniejsze zarządzanie energią.

Prowadzenie monitoringu zużycia energii ma uzasadnienie w przypadku wielu obiektów, w których dochodzi do jej dużego zużycia, na przykład w biurowcach, budynkach o charakterze komercyjnym, medycznym, noclegowym, budynkach użyteczności publicznej, zakładach przemysłowych, ale także w domach jednorodzinnych.

 

Budowa systemów monitoringu zużycia energią

 

Nowoczesne systemy służące do monitorowania zużycia energii mogą wchodzić w skład innych systemów zarządzania budynkami, ale mogą stanowić także ich odrębny obszar.

Opomiarowanie może dotyczyć także wybranego przewodu elektrycznego, konkretnych typów urządzeń, na przykład oświetlenia, sprzętu, a także może obejmować konkretne grupy odbiorców.

Wśród głównych elementów służących do monitoringu energii znajdują się:

  • jednostka nadrzędna – sterownik PLC
  • liczniki energii elektrycznej lub innych mediów
  • koncentratory liczników impulsowych

Uzupełnieniem powyższych elementów jest łatwe w obsłudze i intuicyjne oprogramowanie pozwalające na szybką i sprawną analizę uzyskanych pomiarów. Dzięki temu użytkownicy systemu monitorowania mogą uzyskać dokładne informacje o zużyciu energii bez potrzeby korzystania z narzędzi wymagających specjalistycznej wiedzy.

 

Monitorowanie zużycia energii wspiera efektywniejsze zarządzanie

 

Warto także zaznaczyć, że uzyskanie wiedzy dotyczącej zużycia energii w budynku pozwala na uzyskanie jeszcze większych oszczędności.

Monitoring zużycia energii może być wykorzystany jako podstawa do optymalizacji parametrów pracy instalacji i urządzeń. Dzięki temu wpływa również na obniżenie zużycia energii, a także prowadzi do zredukowania kosztów rachunku bez jednoczesnego zakłócenia działania budynku.

Systemy monitorowania zużycia energii połączone z systemami automatyki budynkowej pozwalają na aktywne eliminowanie strat w różnych obszarach – oświetlenie, klimatyzacja, ogrzewanie.

 

Monitoring zużycia energii dostępny także w chmurze

 

Rozwiązania chmurowe cieszą się obecnie coraz większym zainteresowaniem także w zakresie automatyzacji budynków. Oprogramowanie działające wtedy w ramach systemu automatyki nie wymaga instalacji na komputerze, ale dostępne jest w chmurze – z dowolnego urządzenia za pośrednictwem internetu.

Takie rozwiązanie stosują systemy automatyki, w tym także monitoringu zużycia energii oferowane przez szwajcarską firmę Saia Burgess Controls. Dzięki nim możliwe jest uzyskanie dostępu do danych dotyczących zużycia energii z użyciem aplikacji dostępnej on-line. To pozwala zarządcy na łatwiejsze analizowanie danych i zarządzanie obiektami rozproszonymi.

Więcej informacji związanych z rozwiązaniami stosowanymi do monitorowania zużycia energii oraz do zarządzania energią można znaleźć na stronie internetowej dostawcy systemów Saia Burgess Controls – firmy Sabur.

Zatem zautomatyzowany monitoring zużycia energii to korzystne rozwiązanie dla różnych budynków. Poprzez wdrożenie odpowiednich systemów automatyki budynkowej możliwe jest jeszcze efektywniejsze kontrolowanie zużycia mediów, a także zarządzanie tym zużyciem tak, aby uzyskać jak najmniejsze koszty z tym związane.