Sterowanie urządzeniami jest obecnie coraz prostsze – panele operatorskie pozwalają na szybkie i łatwe kontrolowanie urządzeń różnych typów.

Panele sterownicze czy panele operatorskie, które w skrócie określane są także jako HMI (ang. Human Machine Interface) posiadają obecnie bardzo szerokie zastosowanie w różnych branżach. Dzięki nim możliwe jest porozumiewanie się człowieka z maszyną dla jeszcze wydajniejszego sterowania procesami.

Czym dokładnie są panele operatorskie? Jakie są ich rodzaje? Jak działają nowoczesne komponenty tego rodzaju?

 

Panel operatorski – co to jest?

 

Panele operatorskie to urządzenia elektryczne, które pozwalają na kontrolowanie innych urządzeń elektrycznych odpowiedzialnych za określone procesy, na przykład procesy technologiczne czy produkcyjne w zakładach przemysłowych, w medycynie, wojsku czy w handlu. Używane są także jako wsparcie w automatyce przemysłowej i budynkowej.

W przeszłości panele operatorskie miały postać rozbudowanych urządzeń wyposażonych w różne pokrętła, przełączniki, przyciski czy liczniki. Dzisiaj najczęściej spotyka się panele wyposażone w dotykowe wyświetlacze, które pozwalają na jeszcze prostsze kontrolowanie procesów dzięki ich graficznej prezentacji – także przez osoby, które nie posiadają w tym zakresie specjalistycznej wiedzy.

Za sprawą szerokiej funkcjonalności panele operatorskie HMI posiadają dzisiaj bardzo szerokie zastosowanie i mogą być indywidualnie dopasowane do konkretnych zadań.

Rodzaje paneli operatorskich:

  • dotykowe panele HMI
  • panele wyposażone w klawiaturę – graficzne i tekstowe
  • przenośne panele HMI typu hand held

Aktualnie stosuje się również zaawansowane programowalne panele webowe – posiadają sterowniki PLC, panele operatorskie oraz systemy monitoringu mediów w jednym urządzeniu, a także web-panele z wbudowaną przeglądarką micro-browser i web-serwerem, które pozwalają na jeszcze wygodniejsze sterowanie procesami także przez internet – z wykorzystaniem odpowiednich aplikacji dostępnych on-line.

W ten sposób operator nie musi znajdować się w miejscu, w którym działają obsługiwane przez panel urządzenia, ponieważ może on sterować nimi na odległość.

 

Programowanie paneli operatorskich

 

Współczesne panele operatorskie mogą być poddawane programowaniu. Wykorzystuje się wtedy odpowiednie, skalowalne oprogramowanie, które pozwala na rozbudowę w zależności od indywidualnych wymagań.

Poprzez zaprogramowanie panelu operatorskiego możliwe jest nadanie mu określonej funkcjonalności, zgodnie z potrzebami danego zastosowania.

Panel może wtedy służyć do realizacji różnych czynności, między innymi do ładowania programów i jego funkcji, do wyświetlania i analizowania danych, może także prowadzić wizualizację procesów.

Rozwiązania modułowe stosowane w dzisiejszych panelach operatorskich pozwalają na prowadzenie różnych czynności jednocześnie, na przykład przez wizualizowanie procesów technologicznych i prezentowanie alarmów przy jednoczesnym analizowaniu danych.

 

Kto dostarcza panele operatorskie?

 

Aktualnie panele operatorskie oferowane są przez wiele firm zajmujących się prowadzeniem kompleksowych usług w ramach tworzenia systemów wspierających procesy, w tym także dotyczące automatyki przemysłowej.

Jednym z producentów paneli operatorskich docenianych przez specjalistów jest szwajcarska firma Saia Burgess Controls, która w swojej ofercie posiada nowoczesne panele obsługiwane przez internet.