Przy projektowaniu systemów automatyki budynkowej wykorzystuje się urządzenia bazujące na standardzie KNX – KONNEX.

Systemy inteligentnych budynków niosą ze sobą szereg korzyści – pozwalają nie tylko na poprawę komfortu ich użytkowników, ale również poprawiają poziom bezpieczeństwa, zmniejszają koszty związane z ich eksploatacją, a także sprzyjają ekologii.

Przy projektowaniu systemów tego rodzaju stosuje się zaawansowaną automatykę budynkową, która może być dopasowana indywidualnie do oczekiwań użytkowników. Aby uzyskać optymalne efekty, wykorzystuje się komponenty bazujące na uniwersalnym standardzie KNX.

 

Czym jest KNX?

 

Standard KNX – KONNEX, dawniej EIB, pozwala na efektywną komunikację pomiędzy różnymi komponentami podłączonymi do instalacji elektrycznej w budynku. Wspiera funkcjonalność, multimedialność i energooszczędność w budynkach.

Standard ten stanowi wspólny język komunikacji dla różnych instalacji budynkowych oraz przedmiotów zaliczanych do tak zwanego IoT (internetu rzeczy).

Standard KNX obejmuje komponenty takie jak:

 • instalacje elektryczne
 • instalacje teletechniczne
 • instalacje HVAC
 • instalacje alarmowe
 • instalacje nagłośnienia
 • alarmy i monitoring
 • opomiarowanie

KNX pozwala na jeszcze prostsze tworzenie rozwiązań w dziedzinie automatyki budynkowej przez producentów z całego świata.

Jest pierwszym na świecie otwartym standardem stosowanym przy zarządzaniu i kontroli budynków i wchodzących w ich skład instalacji i urządzeń.

KNX powstał poprzez połączenie kilku protokołów:

 • EIB rozwijanego przez Stowarzyszenie Europejska Magistrala Instalacyjna (ang. EIBA – European Installation Bus Association)
 • EHS rozwijanego przez Stowarzyszenie EHSA (ang. European Home Systems Association)
 • BatiBUS – rozwijanego przez BCI – Batibus Club International

Założono także stowarzyszenie KNX, które jest organizacją zrzeszającą producentów urządzeń automatyki budynkowej i innych elementów wyposażenia budynków.

 

Jak działa system bazujący na KNX?

 

Systemy bazujące na standardzie KNX nie wymagają stosowania jednostek centralnych. Każdy z komponentów w tym standardzie jest wtedy wyposażony we własny procesor i elementy wymagane do jego samodzielnej pracy.

Głównym elementem struktury wykorzystującej standard KNX jest linia, do której podłącza się urządzenia magistralne. Do linii podłączony jest także zasilacz.

Taka struktura systemu powoduje, że jego elementy mogą działać niezależnie od siebie – za wyjątkiem sytuacji, gdy dojdzie do usterki elementu magistralnego.

W systemach tego rodzaju stosuje się adresy fizyczne, które odnoszą się do miejsca urządzenia w systemie, a także adresy grupowe stosowane do opisu grupy współdziałających ze sobą urządzeń.

Przesyłanie sygnałów w systemie KNX odbywa się na różne sposoby:

 • skrętka dwuprzewodowa (KNX.TP – Twisted Pair) – najczęściej wykorzystywane rozwiązanie, z którego korzysta większość instalacji KNX/EIB
 • instalacja elektryczna budynku (KNX.PL – Power Line) – rozwiązanie używane w budynkach już istniejących
 • połączenie radiowe (KNX.RF – Radio Frequency) – na ogół wykorzystuje połączenie WiFi, zasięg pracy wynosi do około 100 metrów w otwartej przestrzeni i do około 30 metrów w budynkach
 • sieć Ethernet (KNXnet/IP) – poprzez przyspieszoną transmisję pozwala na tworzenie systemów KNX nawet w większych budynkach
 • podczerwień

Dzięki wykorzystaniu standardu KNX automatyka budynkowa jest jeszcze łatwiejsza w realizacji – systemy inteligentnego budynku w tym właśnie standardzie działają efektywniej, a także niosą ze sobą większy komfort i bezpieczeństwo.