Nowoczesne systemy SCADA pozwalają na aktywne nadzorowanie szeregu procesów. Czym dokładnie są systemy SDACA i jakie mają zastosowanie?

Systemy SDACA (z języka angielskiego Supervisory Control And Data Acquisition) to systemy informatyczne, które zostały stworzone w celu nadzorowania przebiegu różnych procesów technologicznych i produkcyjnych.

Aktualnie systemy SCADA posiadają bardzo szerokie zastosowanie. Wspierają przede wszystkim systemy sterowania, pozwalając na efektywniejszy przepływ danych pomiędzy różnymi elementami systemów tego typu.

 

Główne funkcje systemów SCADA obejmują:

 

  • zbieranie aktualnych danych
  • wizualizację danych i procesu
  • zdalne sterowanie procesem
  • obserwację i analizę zmiennych procesowych
  • diagnostykę procesu i alarmowanie
  • opracowywanie zestawień i raportów
  • archiwizację danych

W związku z tym systemy SCADA posiadają szereg funkcji, dzięki którym możliwe jest prowadzenie jeszcze efektywniejszej kontroli procesów i sterowanie nimi, między innymi w obiektach przemysłowych i infrastrukturalnych.

 

Struktura systemów SCADA

 

Sam termin SCADA odnosi się do specjalnych systemów informatycznych, które są nadrzędne w stosunku do sterowników PLC (programowalnych sterowników logicznych) oraz pozostałych typów urządzeń w całej instalacji.

Sterowniki PLC są wówczas połączone z urządzeniami wykonawczymi, na przykład z takimi jak pompy czy zawory, a także z urządzeniami pomiarowymi, na przykład z czujnikami temperatury, czujnikami poziomu substancji. Czujniki pobierają informacje dotyczące danego procesu, a następnie stosują automatyczne algorytmy służące do sterowania tym właśnie procesem.

Poprzez sterowniki PLC w systemie SCADA dane są przekazywane do systemu komputerowego, tam poddawane są archiwizacji i przetwarzane na formę, która jest możliwa do odczytania przez użytkownika systemu – jego operatora. Dzięki temu zna on główne informacje o procesie i może także zdecydować się na zarządzanie nim w trybie ręcznym, awaryjnym.

Aktualnie w użyciu znajdują się różne systemy SCADA przygotowywane przez firmy, które dostarczają wraz ze swoimi rozwiązaniami z dziedziny automatyki.

 

Control Maestro – nowoczesna i otwarta platforma SCADA

 

Jednym z typów systemów SCADA jest system Control Maestro (dawniej Wizcon Supervisor), który został opracowany przez firmy Wizcon Systems i Elutions.

Control Maestro to nowoczesna, kompletna, a także otwarta i skalowalna platforma SCADA/BMS, która służy do prowadzenia pełnej kontroli procesów w różnych obiektach, a także jest wsparciem dla automatyki przemysłowej.

Modułowa architektura Control Maestro powoduje, że ten system SCADA może być dopasowany indywidualnie do potrzeb użytkownika, w tym także do poszczególnych usług (modułów systemu SCADA).

System pracuje z wykorzystaniem technologii internetowej – dzięki obsłudze przez przeglądarkę internetową jest łatwo dostępny i intuicyjny. Jego graficzny interfejs użytkownika stworzony w technologii HTML5 – Maestro Aditum czytelnie prezentuje dane na różnych urządzeniach, zarówno na tradycyjnych komputerach, jak również na urządzeniach mobilnych.

Dodatkowo, systemy SCADA Control Maestro pozwalają na obsługę danych historycznych. Stosują znaczniki czasu, które wykonywane są przez sterowniki PLC, co pozwala na dostęp do dokładnych informacji o czasie i chronologii przeszłych wydarzeń. Dane są wtedy stale przechowywane w chmurze.

Więcej informacji dotyczących systemu SCADA Control Maestro można znaleźć na stronie internetowej jego dostawcy – firmy Sabur.