Sterowniki PLC to nowoczesne komponenty wspierające tworzenie systemów automatyki. Czym dokładnie są sterowniki PLC i jak działają?

Dzisiaj stanowią podstawę działania wielu systemów automatyki – sterowniki PLC są jednym z najczęściej używanych elementów sterujących w szeregu procesów technologicznych.

 

Czym są sterowniki PLC?

 

Pod pojęciem sterownika PLC znajduje się programowalny sterownik logiczny, którego skrót pochodzi od angielskiego programmable logic controller. Sterowniki PLC to urządzenia wyposażone w mikroprocesory, które służą do sterowania pracą maszyn, urządzeń, ciągów technologicznych lub instalacji.

Nowoczesne sterowniki PLC, czyli programowalne sterowniki logiczne są uniwersalne i mogą być używane do tworzenia różnorodnych, także złożonych systemów. Mogą pracować w różnych warunkach środowiskowych i współpracują z szeregiem różnych sygnałów zewnętrznych.

 

Zasada pracy sterowników PLC

 

Głównym celem stosowania sterowników tego rodzaju jest prowadzenie uprzednio zaprogramowanych algorytmów sterujących na bazie otrzymywanych sygnałów wejściowych. Jako wynik reakcji na sygnały wejściowe sterownik tworzy odpowiadające im sygnały wyjściowe i przekazuje je do dalszych komponentów, z którymi jest połączony, aby sterować danym procesem technologicznym.

Algorytm sterownika PLC jest zapisywany w odpowiednim dla niego języku programowania. Może być on również zmieniany przez modyfikację zawartości pamięci programu.

Jedną z charakterystycznych cech sterowników PLC jest ich cykliczny obieg pamięci programu. Program wykonuje zatem czynności po kolei, w takiej kolejności, w jakiej zostały one wskazane w programie.

Cykl pracy sterownika:

  • autodiagnostyka
  • odczyt wejść
  • realizacja programu
  • zadania komunikacyjne
  • ustawienia wyjść

Dużą zaletą sterowników PLC jest możliwość dokonywania zmian w ich programach – to powoduje, że w przypadku modernizacji elementów, z którymi sterownik taki współpracuje, nie ma potrzeby montowania nowszego, dopasowanego modelu.

 

Sterowniki funkcyjne – rozwinięcie sterowników PLC

 

Do przeprowadzenia zmian w programie sterownika konieczna jest odpowiednia wiedza. Właśnie dlatego ich programowaniem zajmują się specjaliści w tej dziedzinie. Jest jednak rozwiązanie, które ułatwia obsługę sterowników PLC – to ich nowszy wariant, a mianowicie sterowniki funkcyjne.

Sterowniki funkcyjne charakteryzują się znacznie prostszą obsługą, a przy tym oferują szeroką funkcjonalność. Wykorzystują intuicyjne aplikacje, które nie wymagają posiadania specjalistycznej wiedzy. Są szybkie i bezpieczne we wdrożeniach. Można dokonywać także rozbudowy aplikacji, które powiązane są ze sterownikiem. To powoduje, że sterowniki PLC tego rodzaju mogą być dopasowane do potrzeb obiektów oraz ich użytkowników.

 

Sterowniki PLC Saia – nowoczesne wsparcie dla automatyki

 

Jednym z przykładów tego rodzaju sterowników jest sterownik PCD Saia od firmy Saia Burgess Controls. To nowoczesne sterowniki o przemysłowej jakości, które udostępniane są użytkownikom wraz z odpowiednim oprogramowaniem i zestawem narzędzi umożliwiającym dowolne programowanie zgodnie z wymaganiami.

Sterowniki te dostarcza firma Sabur – można zapoznać się z nimi bliżej na stronie internetowej: https://www.sabur.com.pl/kategoria-produktu/sterowniki-swobodnie-programowalne-dla-automatyki.

Podsumowując, sterowniki PLC to nowoczesne wsparcie w realizacji rożnego rodzaju systemów automatyki. Dzięki nim można tworzyć rozbudowane struktury pozwalające na uzyskanie maksymalnej efektywności, wygody oraz bezpieczeństwa działania w różnych zastosowaniach.